Natisni E-naslov

FIZIKALNA PRESKUŠANJA PREMREŽENIH POLIMEROV IN ZMESI

Statična preskušanja

 • Določanje trdote (Shore A, Shore D, Shore 00)
 • Določanje trdote IRHD
 • Določanje mikrotrdote
 • Določanje gostote
 • Določanje zaostale tlačne deformacije
 • Določanje dimenzijske stabilnosti
 • Določanje barve, barvnih sprememb in kontaktnega obarvanja
 • Določanje togosti
 • Določanje upogibnih lastnosti

Kvazistatična in dinamična preskušanja

 • Določanje mehaničnih lastnosti pri nateznih, kompresijskih, upogibnih in strižnih deformacijah v temperaturnem območju od -50°C do 200°C (moduli elastičnosti, natezna trdnost, raztezek pri pretrgu)
 • Določanje kritičnih in trgalnih lastnosti
 • Določanje histereze
 • Določanje odbojne elastičnosti
 • Določanje dinamičnih mehaničnih lastnosti

Toplotna preskušanja

 • Določanje linearnega raztezka v odvisnosti od temperature
 • Mehanska nizkotemperaturna preskušanja do -150°C
 • Določanje temperature steklastega prehoda

Preskušanja električnih lastnosti

 • Določanje specifične električne upornosti
 • Določanje površinske električne upornosti

Druga (posebna) preskušanja

 • Določanje odpornosti proti obrabi
 • Določanje plinske prepustnosti
 • Določanje odpornosti proti vnetljivosti in gorenju

Preskušanja staranj

 • Določanje odpornosti proti ozonu
 • Določanje učinkov UV svetlobe
 • Določanje učinkov mehaničnega staranja z upogibanjem, nategom in strigom

 

Določanje trajne nateznedeformacije
Določanje trajne tlačne deformacije
Določanje kritičnih in trgalnih lastnosti na dinamometru


na vrh