Natisni

KEMIJSKA ANALIZA SESTAVE KAVČUKOVIH ZMESI IN VULKANIZATOV (GUME)

Kemijska analiza sestave kavčukovih zmesi in vulkanizatov (gume)

 • Identifikacija kavčukov in/ali drugih polimerov
 • Kvantitativna  določitev posameznih kavčukov
 • Določitev vsebnosti celokupnih organskih dodatkov (ekstraktivne snovi)
 • Kvalitativna in delno kvantitativna določitev posameznih organskih dodatkov
  (mehčal, ohranjeval, premreževalnih sredstev, predelovalnih dodatkov, itd.)
 • Določitev vsebnosti saj
 • Kvalitativna ter kvantitativna opredelitev anorganskih sestavin
 • Določitev vsebnosti cinka, kalcija, magnezija, silicija, aluminija in titana
 • Določitev vsebnosti celokupnega žvepla
 • Določitev vsebnosti klora, broma in fluora
 • Določitev vsebnosti dušika

 

Ugotavljanje kvalitete ter lastnosti gume s kemijskimi metodami

 • Identifikacija snovi na površini (migrirajočih komponent)
 • Identifikacija tujih delcev in nehomogenosti
 • Ocenitev stopnje premreženja z določitvijo nevezanega žvepla, reakcijske entalpije in ravnovesnega nabreknjenja v topilih
 • Kalorimetrično in spektroskopsko zasledovanje poteka premreževanja
 • Preskušanja odpornosti proti raznim medijem z enostranskim in potopnim nabrekanjem
 • Preskušanja nekaterih izdelkov glede ustreznosti za medicinsko in živilsko uporabo
 • Ugotavljanje hlapnih komponent v gumi ("fogging")

 

Analiza gumenih vzorčkov s TGA (kvantitativno določevanje sestave)   Analiza vzorčkov z DSC (določevanje faznih prehodov (Tg, tališče) ter kemijskih reakcij)

 

Rezultat meritve z TGA inštrumentom (sprememba mase v odvisnosti od temperature)

za povečavo klikni na grafikon