Natisni E-naslov

PRESKUŠANJA IN ANALIZE ANORGANSKIH DODATKOV, SAJ IN ŽVEPLA

Svetla polnila in drugi kovinski oksidi

 • Identifikacija ali kemijska karakterizacija
 • Določitev pH vrednosti
 • Določitev ostanka na situ
 • Določitev topnih in netopnih snovi v kislinah
 • Določitev žaroizgube in vsebnosti hlapnih snovi
 • Določitev vsebnosti in vrste organskih dodatkov v nekaterih polnilih

Saje

 • Določitev jodnega števila (površinska aktivnost)
 • Določitev absorpcijskega števila (strukturnost)
 • Določitev ostanka na situ in porazdelitve velikosti pelet
 • Določitev pH vrednosti
 • Določitev vsebnosti ekstraktivnih snovi
 • Določitev vsebnosti žvepla
 • Določitev vsebnosti vlage in pepela

Žveplo

 • Določitev vsebnosti celotnega žvepla
 • Določitev vsebnosti netopnega žvepla
 • Določitev toplotnih lastnosti (fazni prehodi, tališča, termična reverzija netopnega žvepla)
 • Določitev vsebnosti olja
 • Določitev vsebnosti pepela
 • Določitev grobih delcev (ostanka na situ)

 

Določanje vsebnosti določenih elementov z atomsko absorpcijsko spektrofotometijo (AAS)

Sestavine kavčukovih zmesi

 

 


na vrh