Natisni E-naslov

KEMIJSKA ANALIZA TEHNOLOŠKIH IN ODPADNIH VOD

Tehnološke vode

Parameter Standard Opomba
določitev pH

ISO 10523

delno skladno s standardom
določitev prevodnost

ISO 7888

delno skladno s standardom
določitev skupna trdota (Ca+Mg)

ISO 6059

skladno s standardom
določitev vsebnost železa (Fe)

Hach

skladno s standardom
določitev vsebnost silicija (SiO2)

ASTM D 859

skladno s standardom
določitev alkalnosti

ISO 9963-1

skladno s standardom
določitev permanganatnega števila

ISO 8467

skladno s standardom
vsebnost kisika (O2)

ASTM D 5543

skladno s standardom

 

Odpadne vode

Parameter Standard Opomba
določitev pH

ISO 10523

delno skladno s standardom
Določitev vsebnosti nitratov in nitritov

interna MP


Določitev kemijske potrebe po kisiku

ISO 15705

delno skladno s standardom
Določitev vsebnosti maščob in olj

SM 5520

delno skladno s standardom
Določitev vsebnosti suspendiranih in raztopljenih snovi

Interna MP ?


 

 

Določevanje trdote vode
 

Določevanje prevodnosti vodnih vzorcev


na vrh