Natisni E-naslov

DOLOČANJE LINIJSKE ZAPIRALNE SILE PO EN 12365 – 2

 

Standard SIST EN 12365-2: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade – 2. del: Preskusne metode za obremenjevanje z linijsko tlačno silo določa metodo za ugotavljanje ključne funkcionalne lastnosti tesnila: kolikšna sila je potrebna za zapiranje vrat/oken, ki imajo vgrajeno preiskovano tesnilo oz. tesnilni trak.

Določena dolžina vzorca (profila), običajno 100 mm, se vstavi v izsek okenskega okvira, ki se pritrdi na dinamometer. V dogovoru s stranko se profil deformira za določeno vrednost – delovni hod, ki ustreza deformaciji profila pri zaprtem oknu. Po tridesetih sekundah relaksacije pri drugi deformaciji profila za delovni hod, se odčita vrednost sile. Ta sila se preračunana na enoto dolžine in se poda kot linijska zapiralna sila. Test se izvaja z izredno občutljivo merilno celico sile nazivne vrednosti 150 N in točnostnega razreda 0,5, ločljivost pomika obremenilnega bata pa znaša 1µm.

  Meritev linijske zapiralne sile po EN 12365-2 z dinamometrom

na vrh