Natisni E-naslov

DOLOČANJE TRAJNE TLAČNE DEFORMACIJE NA PROFILIH PO EN 12365-3

 

Standard SIST EN 12365-3: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade – 3. del: Preskusna metoda za ugotavljanje povratnih deformacij določa metodo za določitev ključne uporabne lastnosti profila - zaostala trajna deformacija zaradi kompresije profila tekom uporabe.

Ker je pri zaprtih vratih/oknih tesnilo stisnjeno, s to meritvijo ugotavljamo, za kolikšen delež se gumeni izdelek nepovratno deformira. Ta informacija je pomembna ker se z večanjem trajne deformacije sila tesnjenja manjša in v skranjem primeru lahko s časom pride do slabega tesnjenja oziroma celo ne-tesnjenja tesnila.

Meritev se izvede z deformacijo vpetega profila za izbrano vrednost. Vrednost deformacije se določi v dogovoru s stranko in ustreza deformaciji tekom eksploatacije profila. Tako vpet profil se izpostavi temperaturni obremenitvi za določen čas (zopet v dogovoru s stranko kjer se upošteva izpostavljenost temperatur tekom eksploatacije). Po preteku časa se znova izmeri višina vpetega profila. Podan rezultat povratne deformacije predstavlja merilo nezaželjenega pojava trajnega poseda profila in kaže na pojemanje funkcionalnosti (tesnjenja) profila s časom.

 
Naprava za določanje trajne tlačne defomacije profilov v skladu z EN 12365-3 (levo detajl vgrajenega profila med testom)

na vrh