Natisni E-naslov

DOLOČANJE VPLIVA TOPLOTNEGA STARANJA NA TRAJNO TLAČNO DEFORMACIJO PO EN 12365 – 4

 

Standard SIST EN 12365-4: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade – 4. del: Preskusna metoda za ugotavljanje povratnih deformacij po preskusu s pospešenim staranjem določa metodo za ugotavljanje dolgoročnih sprememb funkcionalnih lastnosti zaradi vpliva toplote in napetosti v materialu/deformacij. Rezultat testiranja daje rezultat o trajni deformiranosti izdelka po pospešenem staranju izdelka ter na ta način podaja informacijo o življenski dobi izdelka oziroma trajnosti funkcionalnih lastnosti izdelka.

Preskušance za to testiranje morajo biti pripravljeni iz enakega materiala, ki je v uporabi za redno proizvodnjo gumenega profila ter predpisanih dimenzij (cevaste oblike s predpisanimi dimezijami ter tolerancami).

Preskušancu izmerimo funkcionalno dimenzijo (premer), nato ga deformiramo v smeri podlage na 60 % prvotne višine ter v stisnjenem stanju staramo pri povišani temperaturi. Preskusno temperaturo vsakokrat v skladu s kategorijo izdelka določi naročnik. Po preteku predpisanega časa preskušanec temperiramo pri sobni temperaturi, nato ga razbremenimo in mu naslednji dan ponovno izmerimo dimenzijo. Iz obeh rezultatov se po formuli izračuna iskana lastnost.

     
Naprava za določanje trajne tlačne deformacije v skladu z EN 12365-4   Prikaz merjenja dimenzije preizkušanca (pred in po staranju)

na vrh