Natisni E-naslov

O KLASIFIKACIJI GUMENIH PROFILOV V SKLADU S STANDARDOM SIST EN 12365

 

Standardi SIST EN 12365 izvirajo iz l. 2003, veljajo na celotnem območju EU, opredeljujejo pa lastnosti tesnilnih trakov in tesnil, vgrajenih v stavbno pohištvo. Navedeni standardi so tehnični dokumenti, ki povezujejo proizvajalce, posrednike in uporabnike (gradbenike) in precizno opredeljujejo zahteve za mehanske lastnosti tesnil in tesnilnih trakov za vrata in okna. Pri tem je laboratorij z zanesljivimi ter verodostojnimi merilnimi rezultati v pomoč tako snovalcem razvojnikom kakor tudi izdelovalcem (redni nadzor procesa), trgovcem (preverjanje deklariranih specifikacij) in končnim uporabnikom obravnavanih vgradnih elastomernih izdelkov.

Družino sestavljajo štiri enote:

SIST EN 12365-1: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade –
1. del: Zahteve za obnašanje in razvrščanje (uvodni, opisni del s klasifikacijskimi tabelami),

Komentar: EN 12365-1 služi temu, da je, v sodelovanju z naročnikom meritev, preiskovani izdelek  na osnovi dobljenih rezultatov ostalih treh točk standarda ter pričakovanih pogojih uporabe (vrsta tesnila, posed oz. deformacija in temperaturno območje) klasificiran v skladu z navedenimi razredi.

SIST EN 12365-2: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade –
2. del: Preskusne metode za obremenjevanje z linijsko tlačno silo

SIST EN 12365-3: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade –
3. del: Preskusna metoda za ugotavljanje povratnih deformacij

SIST EN 12365-4: Stavbno okovje- Tesnila in tesnilni trakovi za vrata, okna, polkna in obešene fasade –
4. del: Preskusna metoda za ugotavljanje povratnih deformacij po preskusu s pospešenim staranjem

 
Gumeni profili

na vrh