Natisni E-naslov

MOŽNOSTI UPORABE REFERENČNEGA MATERIALA ZA GUMARSTVO

 

Referenčne zmesi - Preskušanci zmesi za   Referenčne zmesi - Epruvete   Referenčne zmesi - Preskušanci
Preskušanci zmesi za
vulkametrijska preskušanja
  Epruvete
za natezna preskušanja
  Preskušanci
za določanje obrabljivosti

 

Referenčni material RM1 se na področju gumarstva lahko uporablja za uresničevanje številnih vidikov kakovosti merjenja, npr. za validacijo metod, kalibracijo, ocenjevanje merilne negotovosti, izobraževanje/šolanje in notranje obvladovanje kakovosti, pa tudi za zunanje preverjanje usposobljenosti (proficiency testing).

RM1 se lahko uporablja za te namene tako v gumarskih laboratorijih (v namene zagotavljanja kvalitete zmesi kot tudi v razvojne namene) kot tudi v proizvodnjih okoljih na področju gumarstva za prevejanje delovanja kontrolnih (merilnih) inštrumentov.
Naj za ilustracijo ponazorimo uporabo referenčnega materiala RM1 v našem laboratoriju. Material se uporablja za:

  • Notranje obvladovanje kakovosti za različne inštrumente (vulkametri, Mooney viskozimetri, dinamometri, merilniki trdote, merilniki gostote, merilniki obrabe, termogravimetrični analizator( TGA)),
  • Preverjanje različnih gumarskih metod testiranja
  • medlaboratorijsko primerjavo v organizaciji našega laboratorija (meritve se med drugim izvajajo tudi na RM1)

Laboratorij poleg same zmesi RM1 dobavlja tudi vulkanizate za ustrezne preskuse: natezni testi, ugotavljanje odpornosti na obrabo, določanje trdote, gostote, zaostale trajne tlačne deformacije


na vrh