Natisni E-naslov

UPORABA REFERENČNIH MATERIALOV

 

Referenčni materiali igrajo pomembno vlogo v okviru širšega programa zagotavljanja kakovosti. Referenčni materiali so pomembno orodje za uresničevanje številnih vidikov kakovosti merjenja, saj se uporabljajo za validacijo metod, kalibracijo, ocenjevanje merilne negotovosti, šolanje in notranje obvladovanje kakovosti, pa tudi za zunanje preverjanje usposobljenosti (proficiency testing) oziroma medlaboratorijsko preskušanje.

RM se uporabljajo kot pomoč pri meritvah, ki se nanašajo na kemično sestavo, biološke, klinične, fizikalne, tehnološke lastnosti ter na različna področja, kot so okus in vonj. Karakterizirani so lahko po "identiteti" (npr. kemični strukturi, vrsti vlakna, mikrobiološki vrsti) ali po "vrednosti lastnosti"(»property values«) (npr. množini specificirane kemične entitete, trdoti itd.).

Najpogosteje se srečujemo z naslednjimi vrstami referenčnih materialov:
  • Čiste snovi, z določeno kemijsko čistoto in/ali nečistočami v sledovih.
  • Standardne raztopine in mešanice plinov, ki jih pogosto pripravljamo gravimetrično iz čistih snovi ter uporabljamo v kalibracijske namene.
  • Matrični referenčni materiali, s specificirano sestavo v višjih ali nižjih koncentracijah ali v sledovih. Take materiale je mogoče pripraviti iz matriksov, ki vsebujejo ustrezne sestavine, ali s pripravo sintetičnih mešanic.
  • Fizikalno-kemični referenčni materiali, z določenimi lastnostmi, kot so tališče, viskoznost in optična gostota.
  • Referenčni predmeti ali artefakti, z določenimi funkcionalnimi lastnostmi, kot so okus, vonj, oktansko število, plamenišče in trdota. V to vrsto sodijo tudi vzorci za mikroskopiranje z določenimi lastnostmi, od tipa vlaken do mikrobioloških vzorcev.

ISO priznava dva razreda referenčnih materialov, in sicer "certificirane referenčne materiale" (CRM) in "referenčne materiale" (RM). CRM morajo po definiciji biti sledljivi do točne realizacije enote, v kateri so izražene vrednosti lastnosti. Pri vsaki vrednosti lastnosti mora biti navedena merilna negotovost pri določeni ravni zaupanja. RM so materiali, katerih vrednosti lastnosti so dovolj homogene in dovolj definirane, da jih je mogoče uporabljati za kalibracijo nekega aparata, ocenjevanje merilne metode ali pripisovanje vrednosti materialom. Srečujemo se tudi z naslednjimi razredi referenčnih materialov:

  • Primarni referenčni material
  • Sekundarni referenčni materiali - zmanjševanje negotovosti
  • Hišni ali delovni referenčni material

Za različne funkcije se zahtevajo različni referenčni materiali. Tako je na primer za validacijo metod zaželen certificiran referenčni material, za obvladovanje kakovosti pa bo zadoščal že delovni referenčni material.


na vrh