Natisni E-naslov

OPREMA KEMIJSKEGA LABORATORIJA

Merilni instrumenti v Kemijskem laboratoriju

 • FTIR  spektrometer
 • UV/VIS spektrofotometer
 • atomski absorpcijski spektrometer (AAS)
 • tekočinski kromatograf (HPLC)
 • plinski kromatograf (GC)
 • oprema za tankoplastno kromatografijo (TLC)
 • preparativni tekočinski kromatograf (LC)
 • termogravimetrični analizator (TGA)
 • diferenčni dinamični kalorimeter (DSC)
 • ionski kromatograf (IC)
 • avtomatski titrator
 • viskozimetri na kapilaro in padajočo kroglico
 • aparata za določanje plamenišča v odprti in zaprti posodi
 • refraktometer
 • konduktometer
 • absorptometer
 

 na vrh