Natisni E-naslov

PRIJAVA


Pred izpolnjevanjem si oglejte zasedenost kapacitet.

 
Ime:*
Priimek:*
Telefon:*
E-pošta:*
Datum rojstva:*
Kraj rojstva:*
Štev. osebnega dokumenta (obvezeno za Pokljuko):

Vrsta osebnega dokumenta (obvezeno za Pokljuko)

   
 
     
  I. ZAPOSLEN V DRUŽBI:  
 
SAVATECH od leta     matična številka  
SMS od leta     matična številka  
 
     
  II. OSTALI UPORABNIKI  
 
Zaposlen v družbah: SchaferRolls, GY-DU Sava Tires, Veyance TE
 
     
  III. ZUNANJI UPORABNIK  
nisem zaposlen ali upokojenec zgoraj omenjenih družb
     
  Želim letovati  
 
I. varianta od calendar do calendar kraj
II. varianta od calendar do calendar kraj
III. varianta od calendar do calendar kraj
 
     
  Za letovanje prijavljam (na prvo mesto vpišete sebe, nato še ostale osebe, ki bodo letovale z vami):  
 
Priimek in ime Letnica rojstva Naslov stalnega bivališča Pošta in kraj Datum rojstva Kraj rojstva
 
     
  V primeru, da bom koristil letovanje v apartmajih, bom stroške letovanja poravnal (za zaposlene v družbah Savatech in SMS):  
 
pri plači v enem obroku
pri plači v dveh zaporednih obrokih
pri plači v treh zaporednih obrokih
pri plači v štirih zaporednih obrokih
pri plači v petih zaporednih obrokih
 
     
 

Zunanji uporabniki in upokojenci lahko stroške letovanja poravnajo v dveh zaporednih obrokih s tem, da so stroški letovanja plačani do datuma odhoda na letovanje.

 
     
     
 

Potrjujem:

  • da so podatki resnični,
  • da dovoljujem, da se mi odtegne znesek za uporabo počitniških prostorov od plače oz. da bom poravnal znesek po položnicah
  • da sem seznanjen s splošnimi pogoji o najemu apartmajev, ki so navedeni v razpisu in jih v celoti sprejemam.
  • da SMS moje podatke lahko koristi za obveščanje o prostih terminih, akcijah in ostalih aktivnostih trženjskega komuniciranja.
 
     
  Vaša sporočila:  
   

   
 

*Polja so obvezna
 

na vrh