Natisni E-naslov

VIRTUALNI RAZVOJ TESNIL


V programu Profili razvijemo večino tesnil v virtualnem okolju. Virtualni razvoj ali virtualno prototipiranje je sodoben interdisciplinarni pristop k razvoju izdelkov, ki je usmerjen k razvoju tehnično najboljših in cenovno najugodnejših rešitev za kupca. Tesno sodelujemo s kupci ter izpolnjujemo njihove funkcionalne zahteve in omejitve. Virtualni razvoj tesnil izvajamo ob podpori Razvojnega inštituta Trelleborg Slovenija.


V računalniškem okolju analiziramo virtualne prototipe. Z uporabo numeričnih simulacij v naprednih programskih orodjih Marc in Marc Mentat določimo optimalen prerez tesnila, preverimo ustreznost izbrane vrste materiala in preverimo napetostno-deformacijsko stanje v prerezu tesnila med delovanjem. Vhodne podatke pridobimo od kupcev ali z meritvami, ki jih opravimo v Centralnem laboratoriju. Rezultate analiz potrdimo z meritvami fizikalnih veličin (sil, premikov ali deformiranih oblik) v Centralnem laboratoriju in s preskušanjem pri kupcih. Rezultate prikažemo z diagrami, slikami in filmi.


Za izvedbo numerične simulacije tesnila potrebujemo naslednje vhodne podatke:

  • 2D ali 3D CAD risbo prereza tesnila in vgradnih delov v skladu z zahtevami kupca
  • Mehanske lastnosti materiala tesnila, ki jih izmerimo v Centralnem laboratoriju Trelleborg Slovenija
  • Delovno območje tesnila in druge zahteve glede obremenitev
  • Vrste materialov sosednih vgradnih delov
  • Kriterij(e) za razvoj ali optimizacijo prereza tesnila

Numerične simulacije izdelujemo za vse vrste tesnil programa Profili, ki so vgrajena v oknih in vratih, drsnih garažnih vratih, fasadah, predorih, protihrupnih in protivetrovnih ogradah, aparatih bele tehnike itd.

Optimirali smo obliko in izbrali najustreznejšo vrsto gume tesnila za gradbeno pohištvo. Dodano vrednost za kupca smo povečali z občutkom mehkejšega zapiranja okna in podaljšano življenjsko dobo tesnila. Rezultat numerične simulacije po potrebi potrdimo z meritvijo zapiralne sile tesnila po standardu SIST EN 12365 ali pri kupcu skladno s predpisano merilno metodo.Prikaz porazdelitve napetosti v tesnilu med zapiranjem

Prikaz porazdelitve napetosti v tesnilu med zapiranjem

 Zapiralna sila tesnila

 


na vrh